EURO INVEST
Development, s.r.o.

Záhradná ul. 796
900 46 Most pri Bratislave

0903 888 890
euroid@euroid.sk

záznamov 96

Legenda:

- Voľný

- Predaný

- Rezervovaný
Bytový
dom
Blok Byt Počet izieb Podlažie Užitková plocha
(m2)
Balkón / lodžia
(m2)
Terasa
(m2)
Strešná terasy
(m2)
Pred
záhradka
(m2)
Spolu
(m2)
Cena
s DPH
Mesačná
splátka
Stav
SO.01 I. A.1-I. 2 + kk 1.NP 43,32 - 12,00 - 15,00 70,32 rezervovaný -

SO.01 I. B.1-I. 1 + kk 1.NP 32,33 - 8,00 - 8,00 48,33 rezervovaný -

SO.01 I. C.1-I. 2 + kk 1.NP 49,46 - 13,00 - 13,00 75,46 rezervovaný -

SO.01 I. D.1-I. 2 + kk 1.NP 49,94 - 13,00 - 13,00 75,94 110 165 €
100 150 €
346 €

SO.01 I. E.1-I. 2 + kk 1.NP 59,27 - 13,00 - 16,00 88,27 127 732 €
116 120 €
401 €

SO.01 I. F.1-I. 4 + kk 1.NP 74,07 - 25,25 - 70,00 169,32 163 292 €
148 447 €
512 €

SO.01 I. G.1-I. 2 + kk 1.NP 49,88 - 16,25 - 56,00 122,13 rezervovaný -

SO.01 I. H.1-I. 2 + kk 1.NP 49,83 - 16,25 - 52,00 118,08 rezervovaný -

SO.01 I. I.1-I. 1 + kk 1.NP 36,52 - 10,00 - 40,00 86,52 rezervovaný -

SO.01 I. A.2-I. 2 + kk 2.NP 52,75 8,02 - - - 60,77 119 778 €
108 889 €
376 €

SO.01 I. B.2-I. 1 + kk 2.NP 32,90 - - - - 32,90 rezervovaný -

SO.01 I. C.2-I. 2 + kk 2.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 rezervovaný -

SO.01 I. D.2-I. 2 + kk 2.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 rezervovaný -

SO.01 I. E.2-I. 2 + kk 2.NP 59,27 4,35 - - - 63,62 122 534 €
111 395 €
384 €

SO.01 I. G.2-I. 2 + kk 2.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 rezervovaný -

SO.01 I. H.2-I. 2 + kk 2.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 rezervovaný -

SO.01 I. I.2-I. 1 + kk 2.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 rezervovaný -

SO.01 I. J.2-I. 1 + kk 2.NP 30,83 2,84 - - - 33,67 rezervovaný -

SO.01 I. K.2-I. 3 + kk 2.NP 55,06 2,98 - - - 58,04 rezervovaný -

SO.01 I. A.3-I. 2 + kk 3.NP 52,77 2,83 - - - 55,60 115 165 €
104 695 €
361 €

SO.01 I. B.3-I. 1 + kk 3.NP 31,78 - - - - 31,78 rezervovaný -

SO.01 I. C.3-I. 2 + kk 3.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 rezervovaný -

SO.01 I. D.3-I. 2 + kk 3.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 rezervovaný -

SO.01 I. E.3-I. 2 + kk 3.NP 59,27 4,35 - - - 63,62 rezervovaný -

SO.01 I. G.3-I. 2 + kk 3.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 rezervovaný -

SO.01 I. H.3-I. 2 + kk 3.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 rezervovaný -

SO.01 I. I.3-I. 1 + kk 3.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 rezervovaný -

SO.01 I. J.3-I. 1 + kk 3.NP 31,66 2,84 - - - 34,50 rezervovaný -

SO.01 I. K.3-I. 3 + kk 3.NP 55,33 2,99 - - - 58,32 rezervovaný -

SO.01 I. H.4-I. 2 + kk 4.NP 48,98 - - 33,97 - 82,95 rezervovaný -

SO.01 I. L.4-I. 2 + kk 4.NP 38,57 - - 50,41 - 88,98 rezervovaný -

SO.01 I. M.4-I. 3 + kk 4.NP 66,68 - - 125,41 - 192,09 rezervovaný -

SO.01 I. N.4-I. 3 + kk 4.NP 67,10 - - 72,11 - 139,21 rezervovaný -

SO.01 II. A.1-II. 2 + kk 1.NP 43,32 - 15,00 - 56,00 114,32 rezervovaný -

SO.01 II. B.1-II. 1 + kk 1.NP 32,33 - 10,00 - 32,00 74,33 rezervovaný -

SO.01 II. C.1-II. 2 + kk 1.NP 49,46 - 16,25 - 54,00 119,71 113 271 €
102 973 €
355 €

SO.01 II. D.1-II. 2 + kk 1.NP 49,94 - 16,25 - 33,00 99,19 112 158 €
101 961 €
352 €

SO.01 II. E.1-II. 2 + kk 1.NP 49,99 - 16,25 - 5,00 71,24 rezervovaný -

SO.01 II. F.1-II. 4 + kk 1.NP 74,47 - 25,25 - 103,00 202,72 167 981 €
152 710 €
527 €

SO.01 II. G.1-II. 2 + kk 1.NP 49,88 - 16,25 - 52,00 118,13 rezervovaný -

SO.01 II. H.1-II. 2 + kk 1.NP 49,83 - 16,25 - 52,00 118,08 rezervovaný -

SO.01 II. I.1-II. 1 + kk 1.NP 36,52 - 10,00 - 40,00 86,52 87 615 €
79 650 €
275 €

SO.01 II. A.2-II. 2 + kk 2.NP 52,75 8,02 - - - 60,77 123 880 €
112 618 €
389 €

SO.01 II. B.2-II. 1 + kk 2.NP 32,90 - - - - 32,90 rezervovaný -

SO.01 II. C.2-II. 2 + kk 2.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 rezervovaný -

SO.01 II. D.2-II. 2 + kk 2.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 rezervovaný -

SO.01 II. E.2-II. 2 + kk 2.NP 59,28 4,35 - - - 63,63 128 062 €
116 420 €
402 €

SO.01 II. F.2-II. 4 + kk 2.NP 85,12 5,83 - - - 90,95 rezervovaný -

SO.01 II. G.2-II. 2 + kk 2.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 rezervovaný -

SO.01 II. H.2-II. 2 + kk 2.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 104 796 €
95 269 €
329 €

SO.01 II. I.2-II. 1 + kk 2.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 86 498 €
78 635 €
271 €

SO.01 II. A.3-II. 2 + kk 3.NP 51,76 2,83 - - - 54,69 116 035 €
105 487 €
364 €

SO.01 II. B.3-II. 1 + kk 3.NP 31,78 - - - - 31,78 74 820 €
68 018 €
235 €

SO.01 II. C.3-II. 2 + kk 3.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 rezervovaný -

SO.01 II. D.3-II. 2 + kk 3.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 107 171 €
97 428 €
336 €

SO.01 II. E.3-II. 2 + kk 3.NP 59,28 4,35 - - - 63,63 129 247 €
117 497 €
406 €

SO.01 II. F.3-II. 4 + kk 3.NP 86,99 5,83 - - - 92,82 191 979 €
174 526 €
602 €

SO.01 II. G.3-II. 2 + kk 3.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 106 656 €
96 960 €
335 €

SO.01 II. H.3-II. 2 + kk 3.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 106 554 €
96 867 €
334 €

SO.01 II. I.3-II. 1 + kk 3.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 87 436 €
79 487 €
274 €

SO.01 II. H.4-II. 2 + kk 4.NP 50,16 - - 33,97 - 84,13 rezervovaný -

SO.01 II. N.4-II. 3 + kk 4.NP 71,58 - - 72,11 - 143,69 rezervovaný -

SO.01 II. O.4-II. 5 + kk 4.NP 111,26 - - 175,82 - 287,08 219 361 €
199 420 €
688 €

SO.01 III. A.1-III. 2 + kk 1.NP 43,32 - 15,00 - 56,00 114,32 rezervovaný -

SO.01 III. B.1-III. 1 + kk 1.NP 32,33 - 10,00 - 32,00 74,33 na vyžiadanie -

SO.01 III. C.1-III. 2 + kk 1.NP 49,46 - 16,25 - 52,00 117,71 na vyžiadanie -

SO.01 III. D.1-III. 2 + kk 1.NP 49,94 - 16,25 - 51,00 117,19 na vyžiadanie -

SO.01 III. E.1-III. 2 + kk 1.NP 59,27 - 16,25 - 38,00 113,52 rezervovaný -

SO.01 III. F.1-III. 4 + kk 1.NP 74,07 - 22,00 - 69,00 165,07 rezervovaný -

SO.01 III. G.1-III. 2 + kk 1.NP 49,88 - 13,00 - 13,00 75,88 na vyžiadanie -

SO.01 III. H.1-III. 2 + kk 1.NP 49,83 - 13,00 - 13,00 75,83 na vyžiadanie -

SO.01 III. I.1-III. 1 + kk 1.NP 36,52 - 8,00 - 11,00 55,52 na vyžiadanie -

SO.01 III. A.2-III. 2 + kk 2.NP 52,75 8,02 - - - 60,77 na vyžiadanie -

SO.01 III. B.2-III. 1 + kk 2.NP 32,90 - - - - 32,90 na vyžiadanie -

SO.01 III. C.2-III. 2 + kk 2.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 na vyžiadanie -

SO.01 III. D.2-III. 2 + kk 2.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 na vyžiadanie -

SO.01 III. E.2-III. 2 + kk 2.NP 59,27 4,35 - - - 63,62 na vyžiadanie -

SO.01 III. G.2-III. 2 + kk 2.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 na vyžiadanie -

SO.01 III. H.2-III. 2 + kk 2.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 na vyžiadanie -

SO.01 III. I.2-III. 1 + kk 2.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 na vyžiadanie -

SO.01 III. J.2-III. 1 + kk 2.NP 30,83 2,84 - - - 33,67 rezervovaný -

SO.01 III. K.2-III. 3 + kk 2.NP 55,06 2,98 - - - 58,04 rezervovaný -

SO.01 III. A.3-III. 2 + kk 3.NP 52,77 2,83 - - - 55,60 na vyžiadanie -

SO.01 III. B.3-III. 1 + kk 3.NP 31,78 - - - - 31,78 na vyžiadanie -

SO.01 III. C.3-III. 2 + kk 3.NP 45,96 3,60 - - - 49,56 na vyžiadanie -

SO.01 III. D.3-III. 2 + kk 3.NP 46,44 3,60 - - - 50,04 na vyžiadanie -

SO.01 III. E.3-III. 2 + kk 3.NP 59,27 4,35 - - - 63,62 rezervovaný -

SO.01 III. G.3-III. 2 + kk 3.NP 46,38 3,45 - - - 49,83 na vyžiadanie -

SO.01 III. H.3-III. 2 + kk 3.NP 46,33 3,45 - - - 49,78 na vyžiadanie -

SO.01 III. I.3-III. 1 + kk 3.NP 36,52 2,83 - - - 39,35 na vyžiadanie -

SO.01 III. J.3-III. 1 + kk 3.NP 31,66 2,84 - - - 34,50 na vyžiadanie -

SO.01 III. K.3-III. 3 + kk 3.NP 55,33 2,99 - - - 58,32 rezervovaný -

SO.01 III. H.4-III. 2 + kk 4.NP 48,98 - - 33,97 - 82,95 rezervovaný -

SO.01 III. L.4-III. 2 + kk 4.NP 38,57 - - 50,41 - 88,98 rezervovaný -

SO.01 III. M.4-III. 3 + kk 4.NP 66,68 - - 125,41 - 192,09 rezervovaný -

SO.01 III. N.4-III. 3 + kk 4.NP 67,10 - - 72,11 - 139,21 rezervovaný -

- Zvýhodnené ceny platia pre prvých 15 bytov

- Výška mesačnej splátky je informačná a platí pre úrokovú sadzbu 1,5perc., po splnení podmienok financujúcej banky

- cenníková cena vonkajšieho parkovacieho státia 5.250€ s DPH, zvýhodnená cena platná do ukončenia predpredaja 4.650€ DPH
- cenníková cena vnútorného parkovacie státia 10.300€ s DPH, zvýhodnená cena platná do ukončenia predpredaja 9.300€ s DPH

pozn. kk = kuchynský kút